ANCUAD : الجمعية الوطنية لتجار و مستعملي زيت الأركان و مشتقاته

08 avril 2011 : تاريخ التأسيس

الأهداف:

 – تمثيل تجار و منتجي زيت أركان و مشتقاته أمام الفيدرالية البيمهنية للأركان FIMARGANE
– الحرص على جودة الخدمات المقدمة و شروط تقدير المنتوجات
– تتمين و تقويم الروابط البيمهنية في قطاع العمل.